Hvad er vigtigt

AUTENCITET
  • - er en bærende sokkel under al udtryk. Du kan være nok så flamboynant og fri med din krop og din gestik - hvis ikke dit publikum kan mærke dig - d.v.s. at du VIL dem noget og du ER der, vil du forsvinde fra deres bevidsthed så snart du er trådt ud af rummet.
  • Arbejdet med autenciteten tager udgangspunkt i nærvær og interaktion med modtagerne. Enkle værktøjer og metoder skaber en base i den enkelte for - først at finde kontakten til en indre ro, derefter omsætte denne til dynamisk kommunikation der inddrager lytterne.
HISTORIEN
  • Står du foran et publikum - hvad enten du underviser, sælger eller præsenterer - er der en grund til at du står der. Med andre ord en historie. Vi er som mennesker tiltrukket at historier - og undlader du at lade DIN historie være en del af dit fundament når du står foran folk, vil du mangle en betragtelig del af din potentielle gennemslagskraft. Forklarer du om vindmøller, er du en del af en historie om at gøre planeten til et grønnere sted. Præsenterer du højteknologisk udstyr, er det måske noget der bruges i mobiltelefoner og giver folk mulighed for at skabe forbi-ndelse og kommunikere.
  • Historien - er det der skaber perspektivet fra dit specialiserede emne til virkeligheden som det skal indgå i.
  • Arbejdet med historien handler om at finde ind til hvad perspektivet og essensen er i dele og helheder af præsentationen.
DYNAMIKKEN
  • Historien og autenciteten svejses sammen af en dynamisk tilgang til at formidle. Vi mennesker er på næsten konstant jagt efter variation. Om det så blot er at skifte stilling på stolen, pille næse, vifte "fnuller" af jakkereverset eller endnu engang tjekke hvad klokken er.
  • Som formidler er det essentielt at være opmærksom på dette forhold og sørge for at det er dig der styrer spillet - altså er den der skaber den variation. På den måde servicerer du inddirekte dine modtagere, og deres fokus vil være rettet mod dig.
  • Arbejdet med dynamikken foregår på to fronter - den fysiske og den interaktive. Hvordan styres rummet visuelt og hvordan guider du dine lytteres opmærksomhed med spørgsmål og fokusskift.
Set i TV

SET PÅ TV

Klik her
Set i TV

ARTIKEL I BERLINGSKE

Læs mere